typ uziemiacza Ir1

[kA]

Il. zacisków fazowych I1[m] I2[m] Nr. kat
UP-17,5kA/1s 17,5 1 10 017 431
3 1 3 017 432

UP – Karta katalogowa

UP – Certyfikat zgodności

Zastosowanie:

Uziemiacz przeznaczony jest do uziemiania szyn płaskich o grubości do 32mm.

Zaciski fazowe można zakładać za pomocą drążka izolacyjnego typu UDI wykorzystując znajdujące się w komplecie uziemiacza głowice dostosowujące.

 

Dane techniczne:

-długości przewodów uziemiacza – wg zamówienia lub wg tabeli (l1-długość przewodu fazowego, l2-długość przewodu uziomowego)

-znamionowy prąd zwarciowy 1s (Ir1) – wg tabeli

Znak CE