Ilość zacisków fazowych

I1[m]

I2[m] Nr. kat
1-zaciskowy 10 010 915
3-zaciskowy 0,7 8 010 914
4-zaciskowy 010 913
5-zaciskowy 010 911
6-zaciskowy 010 912

Zastosowanie:

Uziemiacz przeznaczony jest do uziemiania linii energetycznych. Zaciski fazowe można zakładać na przewody okrągłe oraz szyny płaskie. Oferujemy uziemiacze w trzech odmianach:

*odmiana "A" – do zakładania drążkami z hakiem lub drążkami UDI z kopertą K-2

*odmiana "B" – do zakładania drążkami UDI

                     (zacisk fazowy jest zatrzaskiwany w głowicy drążka UDI – drążek pozostaje z zaciskiem na uziemianym przewodzie)

*odmiana "C" – z rękojeściami izolacyjnymi 30kV

Dane techniczne:
*wymiary uziemianych przewodów:

   -przewody okrągłe o średnicy od 6 do 20mm (16-240mm2)

   -szyny płaskie o gubości do 20mm

*znamionowy prąd zwarciowy 1s – Ir1=17,5kA

*długości przewodów uziemiacza – jak w tabeli lub wg zamówienia

l1 – długość przewodu fazowego

l2 – długość przewodu uziomowego

Znak CE