Puchar Ministra Energii Produkt nagrodzony
Pucharem Ministra Energii
na targach Energetab 2019
Wizualizacja rozłącznika RPZ-24 Rozłącznik RPZ-24 zamontowany w sieci SN Rozłącznik RPZ-24 zamontowany w sieci SN
Nr. kat
054 441

RPZ-24 – Karta Katalogowa

Zastosowanie:

Rozłącznik napowietrzny SN o konstrukcji zamkniętej trójbiegunowej typ RPZ-24 przeznaczony jest do załączania i wyłączania prądów w obwodach sieci rozdzielczych SN w zakresie do 800A oraz przewodzenia i załączania prądów zwarciowych do 40 kA. Kompletne zestawy rozłączników przeznaczone są do automatyzacji sieci średnich napięć np. Smart Grid poprzez automatykę FDIR i automatykę MIROD.

Ulotka RPZ-24
Parametry techniczne rozłącznika typ RPZ-24
Napięcie znamionowe Ur 24 kV
Częstotliwość znamionowa fr 50 Hz
Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej Ud (na sucho i pod sztucznym deszczem)
– doziemne i międzyfazowe
– między otwartymi zestykami biegunów
60/50 kV
60 kV
Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe Up
– doziemne i międzyfazowe
– między otwartymi zestykami biegunów
125 kV
145 kV
Znamionowy prąd ciągły Ir 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik 16 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 40 kA
Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 40 kA, n=5
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload2 630 A, n=100
800 A, n=30
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload1 31,5 A, n=20
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 630 A, n=20
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie ładowania kabli Icc2 60 A, n=10
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie ładowania kabli Icc1 18 A, n=10
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie ładowania linii Ilc 50 A, n=10
Prąd znamionowy wyłączeniowy w warunkach zwarcia doziemnego Ief1 60 A, n=10
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie ładowania kabli i linii w warunkach zwarcia doziemnego Ief2 30 A, n=10
Trwałość mechaniczna (otwarcie i zamknięcie jako cykl) 5000 cykli
Klasa elektryczna E3
Klasa mechaniczna M2
Temperatura pracy -40oC +60oC
Masa własna 105 kg
Pomiar prądów w sieci I0, I1, I2 ,I3 przekładniki (sensory)
Pomiar napięć w sieci U0, U1, U2 ,U3 dzielniki (sensory)
Dane napędu elektromechanicznego:
– Znamionowe napięcie zasilania
– Moc
– Pobór prądu
– Moment obrotowy
24 V DC
350 W S1/ 500 W S2
2 A S1/ 29 A S2
1,12 Nm S1/ 1,57 Nm S2