Wersja rozłącznika typ SRN-24 przystosowana do napędu obrotowego

np. napędu silnikowego NSZ-24/33 (NSZ-24/44) produkcji ZMER Kalisz