Cat. No.
050 702

 

Napęd typ NRUkp-2/O przeznaczony jest do odmian C, C2 i D rozłącznika z uziemnikiem typ SRUNkp-24/400

Napęd ten ma możliwość blokowania w trzech położeniach:

-łącznik w położeniu zamkniętym

-łącznik w położeniu otwartym nie uziemionym

-łącznik w położeniu otwartym uziemionym