Cat. No.
050 602

 

Napęd typ NRkp-1/O przeznaczony jest do odmian C, C2 i D rozłącznika typ SRNkp-24/400

Napęd ten ma możliwość blokowania w dwóch położeniach:

-łącznik w położeniu zamkniętym

-łącznik w położeniu otwartym