Cat. No.
050 601

 

Napęd typ NRkp-1 przeznaczony jest do odmian A i B rozłącznika typ SRNkp-24/400

Napęd ten ma możliwość blokowania w dwóch położeniach:

-łącznik w położeniu zamkniętym

-łącznik w położeniu otwartym