Cat. No.
050 301 

 

Napęd typ NOU-2 przeznaczony jest do odmian A i B następujących łączników sn produkcji IEZD Białystok:

– odłącznik z uziemnikiem typ SOUN-24

– rozłącznik z uziemnikiem typ SRUN-24

Napęd ten ma możliwość blokowania w trzech położeniach:

-łącznik w położeniu zamkniętym

-łącznik w położeniu otwartym nie uziemionym

-łącznik w położeniu otwartym uziemionym