Cat. No.
050 401 

 

Napęd typ NO-1 przeznaczony jest do odmian A i B następujących łączników sn produkcji IEZD Białystok:

– odłącznik typ SON-24

– rozłącznik typ SRN-24

Napęd ten ma możliwość blokowania w dwóch położeniach:

-łącznik w położeniu zamkniętym

-łącznik w położeniu otwartym