no images were found

Wersja drabiny

Masa
[kg]

Nr. kat
l=3m 8 061 000
l=6m  15 061 001

 

Zastosowanie:

Drabina typ DRP-31 przeznaczona jest do wszelkich prac na konstrukcjach umożliwiających zawieszenie drabiny za pomocą hakowego zakończenia bocznic. Bocznice drabiny posiadają prowadnice, po których może się przesuwać urządzenie samozaciskowe USM-2 z łącznikiem amortyzującym. Urządzenie samozaciskowe po przypięciu do zaczepu piersiowego szelek bezpieczeństwa przemieszczajacego się po drabinie montera tworzy podsystem zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

-Wersja podstawowa drabiny to przęsło 3m z zakończeniem hakowym.

-Wersja 6m składa się z przęsła 3m z zakończeniem hakowym i przęsła 3m prostego połączonych skręcanym złączem.

Drabina przeznaczona wyłącznie do pracy w pozycji pionowej.


Dopuszczalne obciążenie drabiny zawieszonej pionowo wynosi 1.6 kN

Znak CE