zdie_budynek

Instytut Energetyki –
Zakład Doświadczalny w Białymstoku

ul. Św.Rocha 16
15-879 Białystok
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00021
KRS: 0000088963

Dział Handlowy : tel./fax 48 85 7424560

Sekretariat : tel./fax 48 85 7428591

Centrala : tel. 48 85 7422927

e-mail : iezd@iezd.pl

kadry@iezd.pl

ksiegowosc@iezd.pl