Kat. Nr
040 521 

dwf_lic_plate

Zastosowanie:

Uzgadniacz faz i wskażźnik kierunku wirowania pola w sieciach trójfazowych 50Hz o napięciu od 3 do 10kV i kącie przesunięcia międzyfazowego 120o.

 

Dane techniczne:

 • Obudowa z wysokiej jakości poliwęglanu
 • Długość całkowita – 24cm
 • Masa – 0,4kg
 • Uzgadniacz jest przystosowany do mocowania na standardowym drążku izolacyjnym z końcówką rowkowaną wg PN-IEC 832. Chcąc zamontować uzgadniacz na drążku typu UDI należy użyć końcówkę dostosowującą znajdującą się w komplecie
 • Wbudowany autotest uniemożliwia pracę z rozładowaną baterią lub wykrytą niesprawnością
 • Po włączeniu sprawny uzgadniacz emituje krótkie pojedyńcze sygnaly powtarzane co 2s
 • Po dotknięciu do napięcia pojawia się sygnał ciągły oznaczający zapamiętywanie fazy, po zapamiętaniu fazy sygnał zmienia się na przerywany
 • Przy braku napięcia seria pięciu krótkich sygnałów powtarzanych co 2s informuje o pamiętaniu fazy
 • Przerywany sygnał akustyczny i optyczny wskazuje zgodność fazy mierzonej z zapamiętaną
 • Ciągły sygnał akustyczny i optyczny wskazuje niezgodność fazy mierzonej z zapamiętaną. Ciągły sygnał występuje również w prypadku niemożności jednoznacznej identyfikacji fazy np. wskutek zakłóceń
 • Dotknięcie po zapamiętaniu fazy kolejno do dwu pozostałych faz powoduje zmierzenie kierunku wirowania i zapalenie się na stałe odpowiedniej diody 5mm
 • Krótkie szybkie dźwięki i mruganie naprzemienne diód 5mm informuje o przekroczeniu czasu pamiętania fazy – poprzedzają one samowyłaczenie się uzgadniacza
 • Wszystkie występujace sygnały są silne i łatwo rozróżnialne
 • Uzgadniacz jest zasilany z baterii 9V
 • Urządzenie jest dostarczane w sztywnym futerale, z baterią i instrukcją użytkowania
 • Wyrób zgodny z PN-EN 61481

Znak CE