ZASTOSOWANIE:
Stanowisko rozłącznika aktywnego A-SRN-24 jest przeznaczone do instalowania w sieciach średniego napięcia 15 i 20 kV w punktach, w których zdalne, a zwłaszcza automatyczne wykonywanie operacji łączeniowych w sposób znaczący skraca czas przerw w zasilaniu odbiorców. Przykładowo, są to punkty sekcjonowania głównych linii ŚN oraz początki linii odgałęźnych.

CZĘŚCI SKŁADOWE STANOWISKA ROZŁĄCZNIKA AKTYWNEGO
1. Rozłącznik napowietrzny słupowy typ SRN-24 (produkt IE-ZD)
Rozłącznik jest zdolny do załączania i wyłączania prądów roboczych w zakresie do 80A oraz do przewodzenia prądów zwarciowych do 16 kA.
2. Napęd silnikowy typ NKM-1.2 (produkt IE-ZD) do zamykania i otwierania odłączników i rozłączników w liniach średniego napięcia. Obudowę stanowi szafa stalowa ocynkowana i malowana. Przewidziano przyciski do bezpośredniego sterowania lokalnego oraz awaryjny napęd ręczny.
3. Transformator zasilania pomocniczego TZP 15 kV/230 V (lub 20 kV/230 V), służący do ładowania akumulatorowego zasobnika energii np. VTP25 – INTRA
4. Komplet przekładników prądowych (3 szt.)– klasa zabezpieczeń ±5 % np. typ CSO25 – INTRA
Opcjonalnie: czujnik zwarć (na nodze słupa) – klasa zabezpieczeń ±20 % np. SZN-1 -Softin
5. Antena radia zdalnego sterowania i sygnalizacji zwrotnej
6. Układ sterowania umieszczony w szafie montowanej na nodze słupa.
W skład układu wchodzi:
6.1. Radiowy sprzęt zdalnego sterowania i sygnalizacji zwrotnej do łączności z Rejonową Dyspozycją Ruchu
6.2. Ładowarka zasobnika akumulatorowego, zasilana z TZP (patrz p. 3)
6.3, Zasobnik akumulatorowy
6,4. Mikroprocesorowy układ automatyki zabezpieczeniowo-sterowniczej typu MiROD –3, zawierający:
1. zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne,
2. zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne,
3. zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nadprądowe zwłoczne.
4. Zabezpieczenie zanikowo-prądowe,
5. Zabezpieczenie zanikowo-napięciowe,
6. Zabezpieczenie od asymetrii prądów, działające na sygnalizację i rejestrację.
7. Układ logiczno czasowy
8. Rejestrator zdarzeń i zakłóceń.
W pamięci rejestratora gromadzone są dane czasowe zadziałań i zdarzeń (data, godzina, minuta, sekunda). Odczyt na ekranie note-book’a w postaci tabelarycznej i graficznej za pośrednictwem radia zdalnego sterowania lub radia łączności lokalnej. Do odczytania są także skuteczne wartości bieżących prądów na tle nastawień zabezpieczeń oraz wartości maksymalnych i minimalnych obciążeń prądowych w wybranym oknie czasowym lub wykresy obciążenia: dobowe, tygodniowe, miesięczne.
9. Radio lokalnej łączności (do 100 m) sterowane z note-book’a, umożliwiające sterowanie rozłącznikiem, nastawianie zabezpieczeń, odczyt zawartości rejestratora zdarzeń i zakłóceń, odczyt bieżącego obciążenia prądowego i napięcia. Częstotliwość 434 MHz, moc nadajników mniejsza niż 10 mW, (zezwolenie URTiP nie jest potrzebne). Szybkość transmisji cyfrowej: 19 200 b/s


DANE TECHNICZNE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWO-STEROWNICZEJ
1. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne do wykrywania zwarć międzyfazowych,

zakres nastawczy prądu rozruchowego a)                                                                                          It = od 50 do 500 A

zakres nastawczy czasu opóźnienia                                                                                                 tIt = od 0 do 5 s

2. Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne do wykrywania zwarć międzyfazowych,

zakres nastawczy prądu rozruchowego a)                                                                                          Ib = od 100 do 1000 A

czas własny                                                                                                                                    tIb = 0.07 s

3. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe,

zakres nastawczy prądu rozruchowego a)                                                                                          3I0 = od 5 do 50 A

zakres nastawczy czasu opóźnienia                                                                                                  tZ = od 0 do 5 s

4. Zabezpieczenie zanikowo-prądowe, nienastawialne,                                                                                             Imf min < 20 A
5. Zabezpieczenie zanikowo-napięciowe, nienastawialne,                                                                                         Umf min < 0.1 Un
6. Zabezpieczenie od asymetrii prądowej, wartość względna w %
odniesiona do prądu większego, zakres nastawczy a)                                                                                              Ia% = od 10 do 90 %
Opóźnienie nienastawialne                                                                                                                                     ta = 10 s
7. Czas oczekiwania na kolejny „puls prądowy” i przerwę beznapięciową                                                                    toczek.2 = 25 s
8. Zakres nastawczy numeru licznika kolejnych przerw beznapięciowych SPZ,
przy którym następuje otwarcie rozłącznika                                                                                                             NSPZ = od 1 do 5

Uwagi:
a)*Przy zasilaniu z czujników lub z przekładników dostarczonych w komplecie
b) Klasa dokładności zabezpieczeń przy zasilaniu: z przekładników prądowych                                                          ± 5 %
z czujników                                                                                                                                                           ±20 %
c). Nastawiony czas opóźnień zabezpieczeń (p. 1 i 3) należy rozumieć jako minimalny czas trwania zwarć, niezbędny do zaliczenia „pulsu prądowego”.

Więcej w opracowaniu Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń IEn pt. „Urządzenie zabezpieczeniowo-sterownicze do automatyzacji punktów rozłącznikowych sieci ŚN”

Kontakty:
Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń, ul. Mory 8, 01 330 Warszawa
Telefon/fax (022)836 81 13, Tel. (022)8368924 e-mail: lab.eaz@ien.com.pl

Zakład Doświadczalny IEn. ul. Św. Rocha, 15 879 Białystok
Dyrektor tel./fax (085) 742 85 91 Dz. Handlowy tel. (085) 742 45 60
Centrala tel. (085) 742 29 27 e-mail:iezd@iezd.pl