Nr. kat
053 311

Zastosowanie:

 

Rozłączniki SRUNkp-24/400 przeznaczony jest do załącznia i wyłączania prądów występujących w magistralno-odgałęźnych, otwartych sieciach s.n. w zakresie do 400A, przewodzenia  i załączania prądów zwarciowych do 16 kA oraz uziemiania odłączonych obwodów.

Wykonujemy rozłączniki w następujących odmianach:

do montażu na żerdziach ŻN, BSW:

-odmiana A– rozłącznik przeznaczony do montażu na wierzchołku słupa (na poprzeczniku lub konstr. KO-9)

-odmiana B rozłącznik przeznaczony do montażu na nodze słupa pod przewodami linii.

 

do montażu na na żerdziach wirowanych E, EM, EPV :

-odmiana C rozłącznik przeznaczony do montażu na wierzchołku słupa (na poprzeczniku)

-odmiana C2 rozłącznik przeznaczony do montażu na wierzchołku słupa podwójnego

-odmiana D rozłącznik przeznaczony do montażu na nodze słupa pod przewodami linii

 

W zamówieniu należy podać oznaczenie żerdzi, na której będzie montowany rozłącznik

 

Dane techniczne:

 • napięcie znamionowe                                                                                                           Ur = 24 kV
 • napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe                                                                        Up = 125/145 kV
 • prąd znamionowy ciągły                                                                                                        Ir = 400A
 • prąd znamionowy zwarciowy 1s                                                                                             Ik = 16kA
 • prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności                                           I1 = 400A
 • prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli                                                                      I4a = 20A
 • prąd znamionowy wyłączeniowy zwarcia doziemnego                                                              I6a = 60A
 • prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli i linii nap. w warunkach zw. doz.                      I6b = 38 A
 • klasa rozłącznika E3, M2
 • gwarantowana trwałość 5000 cykli
 • rozłącznik jest wyposażony w próżniowe komory rozłącznikowe
 • rozłącznik spełnia wymagania norm PN-EN 60265-1, PN-EN 62271-102 oraz PN-EN 60694

Wyrób składa się z aparatu łącznikowego oraz cięgien (nie są potrzebne dodatkowe konstrukcje do montażu na słupie).

Rozłącznik może być uruchamiany napędem ręcznym typ NRUkp-2

Napęd ten posiada możliwość blokowania w trzech położeniach:

– rozłącznik w położeniu zamkniętym

– rozłącznik w położeniu otwartym nie uziemionym

– rozłącznik w położeniu otwartym uziemionym

 

Aparat posiada styki miedziane srebrzone.

Styki ruchome wyposażone są w elastyczne przyłącza zabezpieczające przed przełamaniem przewodu.

Istnieje możliwość skompletowania rozłącznika z dodatkowymi izolatorami wsporczymi ( Kpl. IWSPE ) lub ogranicznikami przepięć ( Kpl. OPSPE ).