:: -odmiana „A” :: -odmiana „B” :: -odmiana „C” :: -odmiana „C2” :: -odmiana „D”


 

Zastosowanie:

Rozłączniki SRUN-24, przeznaczone są do załącznia i wyłączania prądów występujących w magistralno-odgałęźnych, otwartych sieciach s.n. w zakresie do 80A oraz uziemiania odłączonych obwodów.

 

Wykonujemy rozłączniki w następujących odmianach:

do montażu na żerdziach ŻN, BSW:

-odmiana A– rozłącznik przeznaczony do montażu na wierzchołku słupa (na poprzeczniku lub konstr. KO-9)

-odmiana B– rozłącznik przeznaczony do montażu na nodze słupa pod przewodami linii.

 

do montażu na na żerdziach wirowanych E, EM, EPV :

-odmiana C– rozłącznik przeznaczony do montażu na wierzchołku słupa (na poprzeczniku)

-odmiana C2– rozłącznik przeznaczony do montażu na wierzchołku słupa podwójnego

-odmiana D– rozłącznik przeznaczony do montażu na nodze słupa pod przewodami linii

 

W zamówieniu należy podać oznaczenie żerdzi, na której będzie montowany rozłącznik

 

Dane techniczne:

  • napięcie znamionowe – 24 kV
  • napięcie udarowe piorunowe – 125kV
  • znamionowy prąd ciągły – 400A
  • znamionowy prąd zwarciowy 1s – 16kA
  • znamionowy prąd wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności – 80A
  • znamionowy prąd wyłączeniowy ładowania kabli – 20A
  • znamionowy prąd wyłączeniowy zwarcia doziemnego – 60A
  • znamionowy prąd wyłączeniowy ładowania kabli i linii napowietrznej w warunkach zwarcia doziemnego – 34 A
  • rozłącznik jest wyposażony w gaszące komory powietrzne
  • rozłącznik spełnia wymagania norm PN-EN 60265-1 i PN-EN 62271-102

Wyrób składa się z aparatu łącznikowego oraz cięgien (nie są potrzebne dodatkowe konstrukcje do montażu na słupie).

Rozłącznik może być uruchamiany napędem ręcznym NOU-2 (do odm. A i B) lub NOU-2/O (do odm. C, C2, D).

Napędy te posiadają możliwość blokowania w trzech położeniach:

– rozłącznik w położeniu zamkniętym

– rozłącznik w położeniu otwartym nie uziemionym

– rozłącznik w położeniu otwartym uziemionym

 

Aparat posiada styki miedziane srebrzone.

Styki ruchome wyposażone są w elastyczne przyłącza zabezpieczające przed przełamaniem przewodu.

Istnieje możliwość skompletowania rozłącznika w wersji z dodatkowymi izolatorami wsporczymi ( Kpl. IWSPE ) lub ogranicznikami przepięć ( Kpl. OPSPE ).

 

Aparat  jest zbudowany  na izolatorach z kloszami silikonowymi

 

052311-SRUN24 -p