Nr. kat
055 403

Zdalne sterowane stanowisko rozłącznikowe znacząco skraca czas przerw w zasilaniu odbiorców.
Może ono być umiejscowione w punktach sekcjonowania głównych linii SN oraz na początku linii odgałęźnych.

 

PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE STANOWISKA ROZŁĄCZNIKOWEGO
1.Rozłącznik napowietrzny typ SRN-24 lub SRNkp-24/400 (produkty IE-ZD)
   Rozłącznik jest zdolny do załączania i wyłączania prądów
   roboczych w zakresie do 80A(SRN-24) lub 400A(SRNkp-24/400.

2.Napęd silnikowy typ NKM-1.3 (produkt IE-ZD)
   – mechanizm napędowy
   – zespół sterowniczy z modemem GSM/GPRS
   – akumulatory
   – zasilacz doładowujacy akumulatory
   – opcjonalne wyposażenie dodatkowe

   np. sygnalizator zwarć lub układ automatyki zabezpieczeniowo-sterowniczej
3.Transformator zasilania pomocniczego 15/0,23kV
4.Antena
5.Odgromnik