Nr. kat
050 701

NRUkp-2 i NRUkp-2-O – Karta katalogowa

Napęd typ NRUkp-2 przeznaczony jest do odmian A i B rozłącznika z uziemnikiem typ SRUNkp-24/400

Napęd ten ma możliwość blokowania w trzech położeniach:

-łącznik w położeniu zamkniętym

-łącznik w położeniu otwartym nie uziemionym

-łącznik w położeniu otwartym uziemionym