Nr. kat
050 302

 

Napęd typ NOU-2/O przeznaczony jest do odmian C, C2 i D następujących łączników sn IEZD Białystok:

– odłącznik z uziemnikiem typ SOUN-24

– rozłącznik z uziemnikiem typ SRUN-24

Napęd ten ma możliwość blokowania w trzech położeniach:

-łącznik w położeniu zamkniętym

-łącznik w położeniu otwartym nie uziemionym

-łącznik w położeniu otwartym uziemionym