Nr. kat
060 790

Zastosoawanie:

Urządzenie samozaciskowe USM-1 stanowi podzespół łącząco amortyzujący, służący do ochrony pracownika przed upadkiem z wysokości. Należy je stosować jako wyposażenie pracowników przemieszczających się po drabinach posiadających prowadnice przystosowane do tego urządzenia np. drabina typ DRN-22.

Urządzenie powinno być używane wraz z szelkami bezpieczeństwa wyposażonymi w jednopunktowy zaczep piersiowy oraz pas biodrowy.

Znak CE